Dosarul de sprijin referitor la masura de asigurarea recoltei contine urmatoarele documente depuse de solicitant la APIA – CJ:

a) formularul cererii de plata in original;

b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice;

c) copia actelor care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de exploatare pentru suprafata asigurata;

d) fisa informatizata a suprafetelor viticole inscrise in RPV pentru care se solicita sprijin financiar, eliberata de catre directiile pentru agricultura judetene denumite in continuare DAJ si a municipiului Bucuresti;

e) copia politei de asigurare;

f) document de identitate financiara (codul IBAN).

Aceste documentele sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de catre reprezentantul APIA prin inscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”, dupa care originalele se restituie beneficiarului.

Pentru campaniile viticole din perioada 2016 – 2018, cererile se vor depune pana la data de 30 noiembrie la APIA-CJ. In fiecare an, APIA va plati politele care au fost incheiate in campania viticola a anului trecut.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *