Ministerul Agriculturii estimează că vor fi 500 de beneficiari ai creditelor cu dobândă subvenționată
PDF Email
Scris de agro-consultanta.ro
Miercuri, 11 August 2010 14:27

Ministerul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) estimează că vor fi 500 de beneficiari ai ajutorului de stat prin care se facilitează accesul la credite. Mai exact, aceștia vor putea contracta credite cu dobânda subvenționată.

Potrivit unui proiect de Ordonanță întocmit de MADR, schema se aplică tuturor contractelor de credit încheiate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la data de 31 decembrie 2010, inclusiv.

Contractele de credit se încheie pe orice perioadă, iar subvenția se calculează pentru dobânzile plătite instituțiilor finanțatoare până la data de 31 decembrie 2012, inclusiv.

Activitățile pentru care se pot contracta credite privesc producția primară de produse agricole. Acestea sunt:

  • înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor de câmp și horticole, precum și întreținerea și recoltarea plantațiilor pomicole și arbuști fructiferi, plantațiilor viticole, căpșun și hamei.
  • achiziționarea sau producerea puilor broiler sau a puicuțelor pentru ouă, a purceilor pentru îngrășat, a tineretului ovin, caprin și bovin pentru îngrășat, a tineretului cabalin, precum și a familiilor de albine.
  • achiziționarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achiziționarea de medicamente și plata tratamentelor medicale pentru animale/păsări/albine, plata cheltuielilor curente pentru întreținerea și funcționarea adăposturilor, utilajelor și instalațiilor aferente.

Beneficiari

  • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, Registrul național al exploatațiilor, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole și/sau dețin, cresc sau exploatează animale, după caz, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;
  • Întreprinderi Mici și Mijlocii și Întreprinderi mari, care își desfașoară activitatea în sectorul producției de produse agricole primare.
  • un beneficiar este eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat dacă nu se afla în dificultate financiară la data de 1 iulie 2008.