Statul subvenționează cu 45% dobânzile la creditele pentru fermieri, până la finele anului 2010
PDF Email
Scris de agro-consultanta.ro
Joi, 26 August 2010 21:26

Statul va subvenționa 45% din rata dobânzii pentru creditele contractate de fermieri pentru producție, până la finalul anului 2010, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit ministerului, subvenția la dobândă reprezintă diferența dintre dobânda pieței stabilită prin contractele de credit încheiate cu instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare și dobânda de referință comunicată de Comisia Europeană. Schema de sprijin se aplică tuturor contractelor de credit încheiate de la data intrării în vigoare a acestui act normativ până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, pentru creditele acordate pe orice perioadă, iar  subvenția se calculează pentru dobânzile plătite instituțiilor finanțatoare până la data de 31 decembrie 2012, inclusiv.

„Numărul total estimat al beneficiarilor de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de 500, suma alocată fiind de 105 milioane de lei, cu un buget mediu anul de 35 milioane de lei”, menționează MADR.

Valoarea totală a subvenției care se acordă fiecărui beneficiar nu poate fi cumulată cu ajutoare care fac obiectul Regulamentelor de minimis, primite de beneficiari în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2010.

Activitățile pentru care se pot contracta credite privesc producția primară de produse agricole astfel: înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor de câmp și horticole, precum și întreținerea și recoltarea plantațiilor pomicole și arbuști fructiferi, plantațiilor viticole, căpșun și hamei; achiziționarea sau producerea puilor broiler sau a puicuțelor pentru ouă, a purceilor pentru îngrășat, a tineretului ovin, caprin și bovin pentru îngrășat, a tineretului cabalin, precum și a familiilor de albine; achiziționarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate, achiziționarea de medicamente și plata tratamentelor medicale pentru animale/păsări/albine, plata cheltuielilor curente pentru întreținerea și funcționarea adăposturilor, utilajelor și instalațiilor aferente.