Cererile de acord prealabil pentru finanțarea prin rambursare pentru motorina utilizată în agricultură pentru anul 2011 se depun până pe 31 decembrie
PDF Email
Scris de Lidia Truica
Duminică, 12 Decembrie 2010 17:26

Producătorii agricoli pot depune cererea de acord prealabil pentru finanțarea prin rambursare pentru motorina utilizată în agricultură pentru anul 2011 până la data de 31 decembrie 2010, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Cererea de acord prealabil pentru finanțare prin rambursare se depune la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Prin această cerere, beneficiarii estimează cantitatea de motorină care va fi utilizată în anul 2011 la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare și pentru care solicită trimestrial ajutorul de stat.

MADR precizează că, până în prezent, au fost depuse 200 de cereri de acord prealabil pentru finanțarea prin rambursare.

După obținerea acordului prealabil, emis de către APIA, beneficiarii trebuie să depună la centrele județene APIA o cerere trimestrială pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenței de acciză.

Cererea se depune până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea și este însoțită de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv, precum și de documentele prevăzute de Ordinul 126/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit HG 408/2010, pentru motorina utilizată la efectuarea lucărilor mecanice în agricultură se stabilește o acciză redusă de 21 euro/1000 litri. Diferența dintre acciza standard și cea redusă se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Categoriile de beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură:

1. producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale constituite potrivit  O.U.G. nr. 44/2008 și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;

2. organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare - dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie;

3. întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activitatea în domeniul producției primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 și prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

4. organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, așa cum sunt definite în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare.