Investițiile finanțabile în sectorul agricol prin Schema de Ajutor de Stat N578/2009, vizează sectorul panificație (pâine, produse de patiserie, biscuiți, paste făinoase, etc), dulciuri (de exemplu ciocolata sau înghețata) sau alte preparate alimentare (lapte praf, alimente pentru diferite tipuri de regim sau fabricarea de supe sau ciorbe). De asemenea, în ceea ce privește procesarea din sectorul forestier, vor primi sprijin financiar proiectele care au ca scop valorificarea produselor lemnoase (exploatarea forestieră) sau a produselor nelemnoase (ciuperci, fructe de pădure, etc).

Ca o categorie de investiție specială, această Schemă de Ajutor de Stat oferă finanțare și pentru producerea de biocombustibili – biodiesel și bioetanol – pentru transporturi.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul Schemei de Ajutor de Stat N578/2009  este de 3 milioane de Euro, iar procentul de cofinanțare publică nu va depăși 50% din valoarea eligibilă a investiției.

Schema de Ajutor de Stat N578/2009 a fost avizată în cursul anului 2009 de către Comisia Europeană și aprobată prin Ordinul 12/ 2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Pentru accesarea acestor fonduri nerambursabile, solicitanții de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Schemei de Ajutor de Stat N578/2009, disponibil gratuit la sediul Agenției, la Oficiile Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP), precum și la Centrele Regionale de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (CRPDRP). De asemenea, Ghidul poate fi descărcat și de pe pagina oficială de internet a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, www.apdrp.ro.

Potențialii beneficiari vor putea depune proiectele, în perioada 01 iulie  – 30 iulie 2010, la sediile Oficiilor Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP) ale Agenției din județele unde va fi amplasată investiția.

Programul de primire al proiectelor la OJPDRP este de luni până vineri între orele 9:00 și 14:00, cu excepția ultimei zile (vineri, 30 iulie), când se vor putea depune cereri de finanțare doar până la ora 12:00.

Obiectivele generale ale Schemei de Ajutor de Stat N578/2009  „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole”, instituită potrivit Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 12/ 2010, vizează îmbunătățirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creșterea competitivității întreprinderilor care realizeză investiții în sectoarele:

–       procesarea de produse agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE în vederea obținerii de produse neagricole;

–       procesarea primară a produselor forestiere lemnoase și nelemnoase;

–       procesarea produselor agricole în vederea obținerii de biocombustibil.

Obiectivele specifice ale Schemei de Ajutor de Stat vizează:

  1. Introducerea și dezvoltarea de noi tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agroalimentare, forestiere și a bicombustibililor;
  2. Creșterea calității produselor obținute, a siguranței alimentare și obținerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare și de siguranță alimentară;
  3. Crearea de noi locuri de muncă.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Schema de Ajutor de Stat – sunt întreprinderile care sunt înregistrate conform Legii nr 31/ 1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și realizează investiții în domeniile eligibile.

Schema de Ajutor de Stat se adresează tuturor întreprinderilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, indiferent de sectorul de activitate, care realizează investiții inițiale în:

–  imobilizări corporale și/  sau necorporale în industria alimentară;

–  pentru prelucrarea primară a produselor forestiere;

–  pentru producerea de biocombustibili

Prin Schema de Ajutor de Stat se pot acorda beneficiarilor eligibili și selectați fonduri nerambursabile în procent de până la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinanțarea publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge cofinanțarea privată. Intensitatea ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este:

Pentru IMM-uri

a)  40% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în regiunea 8 București-Ilfov;

b)  50% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte șapte regiuni de dezvoltare.

Pentru Întreprinderi mari

a)  20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în regiunea 8 București-Ilfov;

b)  25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte șapte regiuni de dezvoltare.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin prezenta Schemă de Ajutor de Stat este de 5.000 Euro.

Proiectele de investiții ale căror cheltuieli eligibile depășesc suma de 50 milioane Euro nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *