Când si unde se depun proiectele

Depunerea proiectelor aferente Măsurilor 123 și 313 se va face la Oficiile Județene ale Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, zilnic, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este joi,31 martie 2011, ora 12:00.

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidurilor Solicitantului aferente acestor măsuri, care se pot descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, www.aprdp.ro.

Ce sume pot fi acordate

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect de creștere a valorii adăugate a produselor agricole și forestiere (Măsura 123) este de 3 milioane de euro. Beneficiarii proiectelor pentru Încurajarea activităților turistice (Măsura 313) vor primi maximum 200 de mii de euro/ proiect.

Ce trebuie sa mai știți

Pentru a se evita dezangajarea de fonduri, în momentul depunerii proiectelor de finanțare nerambursabilă, solicitanților de fonduri le vor fi cerute documente care să ateste capacitatea și sursele de cofinanțare încă de la depunerea Cererii de Finanțare.

Măsura 123 se încadrează în Axa I – „Creșterea competitivității sectorului agricol și forestier” și are ca obiectiv general creșterea competitivității întreprinderilor de procesare agroalimentare și forestiere, prin îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane și a altor factori de producție.

Această măsură de investiții are ca obiective specifice introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agricole și forestiere competitive, adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât și în cea de distribuție a produselor obținute, îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole, dar și creșterea valorii adăugate a produselor forestiere precum și a eficienței economice a activității microîntreprinderilor, prin dezvoltarea și modernizarea  echipamentelor, proceselor și tehnologiilor de prelucrare.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate și persoane juridice înregistrate în baza legislației din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) și alte întreprinderi.

Finanțarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 123 derulată prin PNDR este restricționată pentru următoarele categorii de beneficiari:

–  grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar și organizațiile de producători din domeniul legume și fructe – aceștia vor beneficia de sprijin prin Organizarea Comună de Piață (Pilonul I), cu excepția grupurilor de producători din domeniul comercializării cartofilor;

–  beneficiarii înregistrați în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD și pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;

–  beneficiarii care au contracte de finanțare reziliate, din inițiativa APDRP, derulate prin FEADR  din cauza nerespectării clauzelor contractuale și rezilierea are o vechime mai mic de un an;

–  beneficiarii care se află în situații litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

Implementarea Măsurii 313 are ca scop dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.

Obiectivele specifice ale acestei măsuri de finanțare sunt crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei, creșterea valorii adăugate în activități de turism, crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice și creșterea numărului de turiști.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 313 sunt micro-întreprinderile, persoanele fizice (neînregistrate ca agenți economici), care se vor angaja că până la data semnării Contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată[1] și să funcționeze ca micro-întreprindere,  iar în situația în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție ale Cererii de Finanțare. De asemenea, beneficiari eligibili pentru Măsura 313 sunt și Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară[2] realizate doar între comune și înființate conform legislației naționale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare), dar și ONG-urile, definite conform legislației naționale în vigoare.

Finanțarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restricționată  pentru următoarele categorii de beneficiari:

–         beneficiarii înregistrați în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;

giona


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *