Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) urmează să contracteze 143 de proiecte selectate pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în cadrul Măsurii 313„Încurajarea activităţilor turistice”.

Aceste proiecte au fost depuse în sesiunea desfăşurată între 17 noiembrie – 17 decembrie 2009. Fondurile europene nerambursabile care vor fi acordate proiectelor selectate sunt de peste 108,11 milioane lei.

Pentru Măsura 313 au fost depuse, în sesiunea din perioada noiembrie – decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publică totală de 149,39 milioane de lei. Suma alocată pentru finanţarea acestor proiecte a fost de 358,14 milioane de lei.

Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare (104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. Valoarea publică totală a acestor proiecte depuse depăşeşte 78,53 de milioane de lei. Totodată, pentru investiţiile în infrastructura turistică locală (centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publică totală de 23,27 de milioane de lei.

Finanţarea nerambursabilă, care va fi acordată solicitanţilor, va ajuta la realizarea unor activităţi diversificate pentru dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale. Astfel, o investiţie populară printre solicitanţii de finanţare este cea legată de construirea sau modernizarea pensiunilor turistice, însă au fost aprobate şi proiecte care privesc înfiinţarea de complexe de bungalow-uri, investiţii în activităţi recreaţionale sau pentru baze recreative de agrement.

Finanţarea nerambursabilă în cadrul acestei măsuri de investiţii poate reprezenta până la 70% din valoarea totală eligibilă a investiţiei, dar nu va depăşi 200.000 de euro. Cea mai mare valoare nerambursabilă, a unui proiect selectat spre a fi contractat, este de peste 860 mii lei şi se referă la construirea unei pensiuni şi promovarea valorilor turistice în zona de implementare a proiectului, iar cea mai mică este de aproximativ 250 de mii de lei şi vizează amenajarea unei gospodării agroturistice.

Beneficiarii selectaţi pentru finanţare vor fi notificaţi, prin poştă sau fax, în vederea semnării contractului la sediile Centrelor Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit unde este amplasată investiţia.

Din  2008 şi până în prezent, pentru Măsura 313 au fost depuse 811 cereri de finanţare conforme, din care APDRP a contractat 421 de proiecte cu valoare nerambursabilă de 75,82 milioane de euro. La aceste contracte se vor adăuga şi cele 143 de proiecte selectate recent.

Măsura 313  – „Încurajarea activităţilor turistice” face parte din Axa III –Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei, la creşterea valorii adăugate în activităţi de turism, la crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor turistice, cât şi la creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor acestora.

Obiectivele operaţionale vizează creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică, dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică, crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt micro-întreprinderile, dar şi persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici care se vor angaja ca până la data semn contractului de finanţare să se autorizeze. De asemenea, beneficiari eligibili pot fi şi Comunele, prin reprezentanţii lor legali, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) realizate doar între comune şi organizaţiile non-guvernamentale, în condiţiile în care aplică pentru proiecte de interes public şi negeneratoare de profit, acest lucru putându-se realiza numai în cadrul componentelor „c” şi „d” ale acestei măsuri.

Investiţiile eligibile în cadrul Măsurii 313 sunt împărţite pe patru componente.

Componenta „a” a acestei măsuri se referă la  investiţii în infrastructura de primire turistică şi anume la construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finanţate prin această măsură cu funcţiuni de cazare sunt vilele, bungalow-urile, cabanele turistice, campingurile, satele de vacanţă, popasurile turistice, căsuţele tip camping, pensiunile turistice şi agroturistice, etc.

A doua componentă (componenta „b”) se referă la investiţii în activităţi recreaţionale. Astfel, aici se încadrează investiţiile private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora, rafting etc.

Investiţiile în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, ş.a. reprezintă cea de a treia componentă (componenta „c”) a Măsurii 313.

Prin ultima componentă se poate primi finanţare pentru dezvoltarea şi marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural – componenta „d”. Aşadar, este eligibilă elaborarea materialelor promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice (broşuri de prezentare, panouri de informare, etc).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *