Pentru beneficiari privați – neplătitori de TVA, acesta va fi suportat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), dar până la valoarea stabilită a Contractului, valoare care nu poate fi majorată. „Cu alte cuvinte, dacă în urma derulării procedurilor de achiziții rezultă valori mai mici decât cele previzionate inițial, diferența de TVA va fi suportată în limita acestor sume disponibile”, precizează APDRP.

Pentru acestă categorie, va trebui informată și Comisia Europeană cu privire la majorarea TVA de la 19% la 24%. „Autoritatea de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurală (PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, va iniția toate demersurile în acest sens”, menționează, pentru agro-consultanța.ro, APDRP.

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a reziliat în ultimii doi ani, mai exact în perioada martie 2008-aprilie 2010, un număr de 121 de proiecte contractate cu o valoare publică (nerambursabilă) de 40,7 milioane euro, potrivit datelor transmise de APDRP în exclusivitate pentru agro-consultanta.ro.

Potrivit reprezentanților Agenției, aceste proiecte au fost reziliate la cererea beneficiarilor, prin acordul părţilor. Cel mai des motiv invocat de cei care au renunțat fiind incapacitatea de a asigura cofinanțare din surse proprii.

De asemenea, în aceeași perioadă, alte 42 de proiecte cu o valoare totală eligibilă nerambursabilă de 28,4 milioane euro, deși au fost declarate eligibile, nu au mai fost semnate contractele de finanțare.

APDRP a precizat, pentru agro-consultanța.ro, că în ceea ce priveşte fondurile contractate pentru cele 121 de proiecte reziliate, „pentru niciuna dintre măsurile pe care APDRP le implementează nu au fost efectuate plăţi, astfel încât nu se pune problema restituirii către Uniunea Europeană a vreunei sume de bani”. Sumele respective au fost realocate pentru sesiunile următoare.

Potrivit datelor APDRP, cele mai multe proiecte la care beneficiarii fondurilor nerambursabile oferite prin Programul Națonal de Dezvoltare Rurală (PNDR) au renunţat, s-au încadrat în aria de finanţare a Măsurii 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” (15 proiecte în valoare de 16,2 milioane de euro) dar şi a Măsurii 121  – „Modernizarea exploataţiilor agricole” (12 proiecte în valoare de 4,2 milioane de euro).

Până în prezent, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala și Pescuit (APDRP) a semnat 10.219 contracte cu beneficiarii fondurilor nerambursabile oferite prin PNDR. Valoarea nerambursabilă a acestor proiecte este de peste 2,2 miliarde de euro.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a anunțat în luna mai că va solicita, începând cu prima sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din acest an, depunerea, la momentul contractării, a dovezii capacităţii şi sursei prin care beneficiarul va asigura cofinanţarea proiectului.

Această regulă se va aplica şi pentru toate celelalte măsuri de finanţare în ordinea deschiderii sesiunilor de proiecte şi nu va afecta beneficiarii care au depus cereri de finanţare în sesiunile precedente, potrivit APDRP.

Această hotărâre a fost luată în urma deciziei Comitetului de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (CM pentru PNDR), în urma unor analize asupra derulării implementării proiectelor din care a reieşit că unii beneficiari au întâmpinat dificultăţi majore în asigurarea cofinanţării la momentul realizării investiţiilor propuse. Acest lucru a dus la rezilierea unor contracte deja semnate.

Decizia luată va constitui şi un mod pentru departajarea proiectelor în contextul în care pentru multe măsuri de finanţare se înregistrează o competiţie crescută.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *