ch Schema decuplata de productie in sectorul lapte;

Schema decuplata de productie in sectorul carne;

Schema decuplata de productie in sectorul ovine/caprine.

Ajutoarele specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, se acorda crescatorilor de bovine/ovine/caprine, avand exploatatii localizate in zonele defavorizate din Romania, prevazute in anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013, pentru urmatoarele categorii de animale:

 

– vaci de lapte;
– bivolite de lapte;
– taurine din rase de carne si metisii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul si/sau femele din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne;
– femele ovine/caprine.

Cererea unica de plata se depune insotita de urmatoarele documente:

Documente generale – indiferent de tipul schemei pentru care solicita ajutor specific:

– a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaport/certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului/certificatului de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pasaport;

– copie de pe dovada de inregistrare a solicitantului in Registrul unic de identificare – RUI al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, numai pentru exploatatii noi;

– adeverinta emisa, prin proceduri SNIIA, de catre medicul veterinar cu competente in acest sens, care atesta ca animalele pentru care se solicita ajutor au fost identificate in exploatatia proprie/alta exploatatie, ca sunt inregistrate in RNE si sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi;
– copie de pe prima si ultima pagina ale registrului individual al exploatatiei;

– document coordonate bancare.

Documente specifice fiecarei scheme, prevazute la art 12-16 din OMADR 573/2014, din care mentionam:

– copia de pe pasaportul fiecarui animal( vaci de lapte/bivolite de lapte/taurine) pentru care se solicita sprijin/copie de pe documentele care atesta iesirile din exploatatie, daca este cazul;
– copia de pe dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum si a cantitatilor de lapte livrate si/sau vandute direct;

– adeverinta prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine/ ovine/caprine al solicitantului, numai pentru ajutoarele naţionale tranzitorii;
– adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic, prin care se recunoaste statutul de crescator de bovine al solicitantului si prin care se confirma mentinerea animalelor in Registrul genealogic al rasei, numai pentru ajutoarele nationale tranzitorii.


Pentru categoria taurine din rase de carne si metişii lor:

– adeverinta eliberata de Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, prin structurile sale teritoriale;
– pentru vaca din rase de carne si pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;

– pentru vaca metisa cu rasa de carne, copia buletinului de insămantari artificiale al mamei sau a adeverintei de monta naturala autorizata a mamei, pentru gestatia din care provine vaca metisa, in care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne;
– pentru tineretul din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne, copia certificatului de origine si/sau copia buletinului de insămantari artificiale/adeverintei de monta naturala pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie să fie din rasa de carne.

Informaţii suplimentare

Conditii de eligibilitate pentru Ajutoarele nationale tranzitorii (ANT), in sectorul zootehnic, la speciile bovine si ovine/caprine:
1. Prima pentru Schema decuplata de productie in sectorul lapte se acorda crescatorilor de bovine, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– exploatatia de bovine sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor (RNE) la data solicitarii primei;
– solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2013-2014;
– solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota de referinta 2012-2013.

Prima se acorda pe cantitatea de lapte produs si inregistrat la livrari si/sau vanzari directe in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2012-2013.

Pentru crescatorii de bovine nou-inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte, in anul de cota 2013-2014, prima se acorda solicitantilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– exploatatia de bovine sa fie inregistrata in RNE la data solicitarii primei;
– solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota 2013-2014.


2. Prima pentru Schema decuplata de productie in sectorul carne se accorda crescatorilor de bovine, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de referinta de 31 ianuarie 2013 inregistrate in RNE;
-exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data de referinta 31 ianuarie 2013 si la data solicitarii primei.
Prima se acorda pentru minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni, precum si pentru tineretul bovin mascul si/sau femel cu varsta de minimum 7 luni, existent in exploatatie la data de referinta.

Pentru exploatatiile de bovine infiintate in perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, prima se acorda solicitantilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– detin un efectiv minim de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 inregistrate in RNE;
– exploatatia de bovine este inregistrata in RNE la data solicitarii primei.

3. Prima pentru Schema decuplata de productie in sectorul ovine/caprine se acorda crescatorilor de ovine/caprine pentru femelele de ovine si/sau femelele de caprine identificate conform legislatiei in domeniu care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– efectivul din exploatatie cu cod Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) sa fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au implinit varsta de minimum un an la data de 30 martie a anului in care se face solicitarea primei;
– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie inscris in RNE la data solicitarii primei;

– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut in exploatatie la adresa/locatia mentionata in cerere pe perioada de retinere de 90 de zile de la data-limita de depunere a cererii de plata;
– sa detină registrul individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

CONDITII DE ELIGIBILITATE pentru Ajutoarele specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate:
1. Pentru categoria vaci de lapte, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa fie inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe;
– sa solicite ajutor specific pentru un numar cuprins intre doua si 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limita de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicita ajutor trebuie sa fie de doua capete de vaci de lapte pe exploatatia cu cod primit de la ANSVSA;

– vacile de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE;
-sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

-vacile de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere.

2. Pentru categoria bivolite, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivolite de lapte pe beneficiar;
– bivolitele de lapte pentru care se solicita ajutor specific trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere;

-bivolitele de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita ajutor specific trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE;

– sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

3. Pentru categoria taurine din rase de carne si metişii lor, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, dupa caz, din:
(i) vaci din rase de carne si/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte si/sau
(ii) tineret mascul si/sau femel din rase de carne si/sau metisi cu rase de carne; si/sau
(iii) tauri din rase de carne.

– efectivul de animale pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE;
– sa detina registrul individual al exploatatiei actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

– sa detina documente oficiale care atesta rasa de carne/metisii din rasele de carne;
– sa detina documente care atesta iesirile din efectiv, dupa caz;

– animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii, dupa caz, cu exceptia vacilor din rase de carne care trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionata in cerere.
Pentru categoria taurine din rase de carne şi metisii lor, ajutorul specific se acorda:

– o singura data pentru categoria de varsta a animalului, respectiv:
– pentru tineretul mascul care are varsta de maximum 25 de luni, la data iesirii din exploatatie cuprinsa in perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;

– pentru tineretul femel, pana la prima fatare, dar nu mai tarziu de varsta de 32 de luni, la data iesirii din exploatatie cuprinsa in perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;
– pentru tineretul mascul existent in exploatatie care are varsta de maximum 25 de luni pana la data de 30 mai 2014;

– pentru tineretul femel existent in exploatatie, pana la prima fatare, dar nu mai tarziu de varsta de maximum 32 de luni, pana la data de 30 mai 2014.
– anual, pentru vaci din rase de carne si pentru vaci metise cu rase de carne;

– o singură data in viata, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

4. Pentru categoria femele ovine/caprine, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins intre 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au varsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;
– efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii;
-sa detina registrul individual al exploatatiei completat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
– femelele ovine/caprine pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la termenul-limita de depunere a cererilor de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *