Beneficiarii din sectorul vegetal

În sectorul vegetal beneficiarii motorinei cu acciză redusă sunt: producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere în scopul obținerii producției agricole;

În categoria persoanelor juridice intră: societățile comerciale, societățile agricole, fundațiile și asociațiile, cooperativele agricole, forme asociative de administrare/exploatare/de proprietate în comun a pășunilor și fânețelor (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate,  alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri;

O altă categorie de beneficiari sunt organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Și întreprinderile mici și mijlocii se numără printre beneficiarii acestui ajutor;

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții

Să nu fie în dificultate financiară ceea ce înseamnă să nu primească ajutor de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate, să nu fie în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Solicitanții trebuie să fie înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu suprafețele pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul Plantațiilor viticole, alte evidențe funciare.

Suprafețele pe care le exploatează să fie de minimum un hectar, inclusiv, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha.

Cantități acordate pentru sectorul vegetal:

 • cereale-78 litri/ha
 • orez-96 litri/ha
 • leguminoase boabe-78 litri/ha
 • oleaginoase-78 litri/ha
 • cartof-150 litri/ha
 • sfeclă de zahăr-139 litri/ha
 • tutun și hamei-140 litri/ha
 • plante medicinale și aromatice-100 litri/ha
 • legume proaspete de câmp-148 litri/ha
 • pepeni verzi și galbeni-150 litri/ha
 • flori și plante ornamentale-100 litri/ha
 • pășuni naturale, fânețe naturale, pajiști temporare-30 litri
 • plante de nutreț+însilozare-130 litri/ha
 • livezi și arbuști fructiferi-130 litri/ha
 • căpșun,, alți arbuști fructiferi-65 litri
 • vița de vie-125 litri/ha
 • teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente-150 litri/ha
 • pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantații portaltoi, altele-40 litri/ha

Beneficiarii din sectorul zootehnic

Producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere în scopul obținerii producției agricole;

În categoria persoanelor juridice intră: societățile comerciale, societățile agricole, fundațiile și asociațiile, cooperativele agricole, forme asociative de administrare/exploatare/de proprietate în comun a pășunilor și fânețelor (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate,  alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri;

De asemenea, beneficiază de ajutorul de stat și organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Și întreprinderile mici și mijlocii se numără printre beneficiarii acestui ajutor;

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Să nu fie în dificultate financiară adică să nu primească ajutor de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate, să nu fie în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Solicitanții din domeniul zootehnic care cer ajutorul de stat trebuie să fie înregistrați în Registrul Național al exploatațiilor (RNE) al ANSVSA cu efectivele de animale sau să dețină document de înregistrare /autorizare sanitar-veterinară pentru păsări, familii de albine, viermi de mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat.

Cantități pentru sectorul zootehnic

 • păsări-39 litri/UMV
 • porcine-6 litri/UMV
 • bovine-56 litri/UMV
 • ovine, caprine-6,75 litri/UMV
 • albine și viermi de mătase-18 litri/familie/cutie

Beneficiarii din sectorul de îmbunătățiri funciare

Organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor funciare;

Producătorii agricoli, persoane fizice autorizate întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul fermelor, registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole individual sau în forme de asociere în scopul obținerii producției agricole;

În categoria persoanelor juridice intră: societățile comerciale, societățile agricole, fundațiile și asociațiile, cooperativele agricole, forme asociative de administrare/exploatare/de proprietate în comun a pășunilor și fânețelor (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate,  alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri;

Ca și în cazul sectoarelor vegetal și zootehnic, și în cazul îmbunătățirilor funciare beneficiază de motorina la preț redus organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Și întreprinderile mici și mijlocii se numără printre beneficiarii acestui ajutor;

Condiții ce trebuie îndeplinite

Să nu fie în dificultate financiară adică să nu primească ajutor de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate, să nu fie în procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

Să fie înscriși în evidențele APIA cu suprafețele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantațiilor viticole sau alte evidențe funciare;

Suprafețele pe care le exploatează să fie de minimum un hectar, inclusiv, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha;

Să utilizeze instalații de irigat acționate cu motoare termice;

Cantitatea maximă acordată

 • Instalații de irigat acționate cu motoare termice-50 litri/1000 mc apă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *