Solicitanții trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploatații la Centrele Județene ale APIA pe a căror rază teritorială se află exploatația.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar producătorii de lapte trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Astfel, beneficiarii trebuie să dețină cotă de lapte pentru livrări și/sau vânzări directe, iar efectivul de vaci de lapte pentru care solicită ajutor financiar să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor. Totodată, efectivul pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menținut în exploatație pe perioada derulării schemei. Precizăm că exploatațiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate stabilite prin Anexa 4A din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între 2 și maximum 15 capete vaci de lapte.

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 100 euro/cap de vacă și se calculează după finalizarea verificărilor, prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro, aferent acestei forme de sprijin.

Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalități/sancțiuni multianuale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *