Ajutorul se acorda: a)producatorilor agricoli, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale constituite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, si care detin suprafete de teren insamantate cu samanta de cartof certificata conform legislatiei in vigoare, in scopul producerii de cartofi de samanta sau cartofi de consum a caror productie a fost afectata de organismele de carantina Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus si Ralstonia solanacearum. b)organismelor/ organizatiilor de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *