Cererile pentru ajutoarele financiare destinate agriculturii ecologice se depun până la 31 august
PDF Email
Scris de agro-consultanta.ro
Luni, 09 August 2010 08:36
Domenii - EcoAgricultura

Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul specific finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și destinat agriculturii ecologice este 31 august 2010, potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008. Persoanele fizice neautorizate potrivit OUG nr. 44/2008 pot depune cererea cu obligația să se autorizeze și să depună copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului până la data de 15 octombrie 2010.

 

 

Pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro.

Potrivit HG nr. 759/2010, ajutorul specific se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologică, numită conversie.

Cererile se depun la Centrul Județean al APIA, respectiv al municipiului București, pe raza teritorială unde se află exploatația și trebuie să fie însoțite de documentele prevăzute de HG nr. 759/2010. Producătorii agricoli pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una din speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură.

Pentru a beneficia de ajutorul specific, producătorii agricoli trebuie să fie înregistrați, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), ca producători în agricultura ecologică și să încheie un contract cu un organism de inspecție și certificare, organism aprobat de MADR.

Totodată, solicitanții trebuie să dețină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul și să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local. În plus, în cazul beneficiarilor din producția vegetală, suprafața agricolă în folosință trebuie să fie de cel puțin 0,30 ha.

Producătorii agricoli care beneficiază de ajutorul specific trebuie să mențină exploatațiile în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani.

Plafoanele alocate anual pentru producția vegetală în conversie și producția animalieră în conversie sunt prevăzute în anexa HG nr. 759/2010.

Ultima actualizare în Miercuri, 01 Septembrie 2010 10:09