APDRP: Investiţiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare la punctarea criteriilor de selecţie
PDF Email
Scris de agro-consultanta.ro
Luni, 07 Iunie 2010 20:23
Domenii - Fonduri europene

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) aduce unele clarificări pentru beneficiarii proiectelor implementate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), printre care aceea că investițiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în calcul la punctarea criteriilor de selecție.

Toate proiectele eligibile sunt punctate în acord cu criteriile de selecție menționate în Ghidul Solicitantului, fiecare din acest criteriu având stabilit un anumit număr de puncte.

 

 

Un proiect poate cuprinde cheltuieli eligibile, dar şi neeligibile. Fondurile nerambursabile sunt acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile. Cheltuielile considerate a fi neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului. Lista tipurilor de investiții şi cheltuielile eligibile cât şi a celor neeligibile se regăseşte în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei Măsuri de finanțare.

Ceea ce este de reținut este faptul că finalizarea proiectului FEADR presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiție suportată prin cheltuielile eligibile, cât şi partea de investiție realizată prin cheltuielile neeligibile.

Această clarificare se aplică pentru următoarele măsuri de investiții: Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere", Măsura 312 „Creare şi dezvoltare micro-întreprinderi”, Măsura 313 „Încurajarea activităților turistice” şi Măsura 322 „Renovarea și dezvoltarea satelor”.

Criteriile de eligibilitate sunt acele condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar la întocmirea proiectului pentru a putea fi selectat în vederea acordării fondurilor nerambursabile SAPARD sau FEADR. Criteriile de eligibilitate generale ale măsurii şi cele specifice ale submăsurilor sunt menționate în Fişa tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului.

Cheltuielile eligibile sunt cheltuieli care pot fi co-finanțate prin Programul SAPARD şi prin FEADR. Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să Îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie prevăzute în cadrul contractului de finanțare şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar solid;
  • Să fie efectiv realizate pe perioada execuției proiectului şi să respecte prevederile din Contractul de finanțare, cu excepția studiilor de fezabilitate şi a studiilor conexe (studii tehnice, economice, plan de afaceri, avize, autorizații, acorduri, taxe legale aferente acestora) a căror cheltuială poate fi făcută înainte de semnarea contractului de finanțare, dar după emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va acorda managementul fondurilor SAPARD pentru România.
  • Să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile şi să fie susținute de originalele actelor de plată justificative

Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în Ghidurile solicitantului şi care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanțare publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrari care sunt Încadrate În Lista cheltuielilor neeligibile precizată În Ghidurile solicitantului şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului.

 

Ultima actualizare în Duminică, 13 Iunie 2010 13:54