La ora actuală, OIPA se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile legale întrucât MADR – Comitetul OIPA în mod abuziv refuză să respecte prevederile OUG 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2009, şi prevederilor H.G. nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii.

Aceste aspecte semnalate sunt doar o parte a abuzurilor săvârşite de către Ministerul Agriculturii în relaţiile sale cu asociaţiile reprezentative de producători şi organizaţii interprofesionale din sectorul agricol, motiv pentru care solicităm public MADR să explice această stare de fapt care privează membrii Organizațiilor interprofesionale de:

–              punctaje în cadrul măsurilor lansate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pe măsurile 121 și 123;

–              adoptarea acordurilor interprofesionale și delegarea de atribuții către aceste forme asociative reprezentative ale producătorilor;

–              recunoașterea eforturilor membrilor OIPA de a reprezenta sectoarele din agricultura României la asociațiile profesionale din Uniunea Europeană – Copa Cogeca;

Ne întrebăm oare cum contribuie MADR la realizarea obiectivelor sale strategice prin asigurarea transparenţei, eficienţei şi debirocratizării în reglementarea standardelor de producţie şi comercializare a produselor agricole cu implicarea directă a organizaţiilor interprofesionale când de la  constituirea Comitetului OIPA până în prezent (aproximativ un an) nu s-a acordat nici o recunoaștere cu toate ca au fost depuse 6 documentații (sectorul legume frucete, zahăr, cereale, vie-vin, plante medicinale, miere de albină), iar domnul ministru care prin comunicatele succesive date în ultima perioadă recunoaște rolul și locul OIPA în cadrul parteneriatului cu ministerul nu face nimic în acest sens ba mai mult a numit în funcția de coordonator pe propriul consilier dl. Mihai Constantinescu – un profesor de geografie care nu înțelege rolul și importanța acestora precum și modul în care cum funcționează aceste forme asociative în celelalte state membre ale UE.

Acest principiu de recunoaștere a reprezentativității pentru realizarea cadrului juridic și a reglementărilor specifice nu se respectă de către MADR, întrucât de nenumărate ori au fost acceptate ca parteneri de dialog organizații nereprezentative a căror atribuții și obiective nu au legătură cu reprezentarea intereselor producătorilor.

Lipsa  recunoaşterii importanţei organizaţiilor interprofesionale în sectorul agricol în vederea consolidării reprezentativităţii, lipsa delegărilor de competenţe către OIPA în conformitate cu legislaţia în vigoare şi lipsa procedurilor de lucru cu instituţiile din filiera agricolă în raport de competenţele conferite prin legislaţia naţională şi comunitară în vigoare, a condus la  descurajarea asocierii şi la crearea unor „falşi parteneri de dialog” care de fapt sunt grupuri de interese contrare agriculturii  românești.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *