Potențialii beneficiari vor putea depune proiectele la sediile Oficiilor Județene de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (OJPDRP) ale Agenției, în județele ]n care va fi amplasată investiția.

Din fondurile alocate pentru dezvoltarea și adaptarea agriculturii (submăsura 125a), au fost alocați 40.169.030 de euro strict pentru proiectele de investiții în sisteme de irigații, restul de 49.095.481 de euro fiind disponibili pentru alte tipuri de investiții – modernizarea drumurilor de acces, a drumurilor agricole de exploatație etc.

Conform deciziei Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în urma consultării Comitetului de Monitorizare, pentru Măsura 125 aceasta este cea de-a doua și ultima sesiune din acest an pentru „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” (Măsura 125)

Depunerea cererilor de finanțare aferente Măsurii 125 se va face la Oficiile Județene ale Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, zilnic, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este luni, 15 noiembrie 2010, ora 12:00.

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri de finanțare, care poate fi descărcat gratuit de pe pagina de internet a Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, www.aprdp.ro

Măsura 125 se încadrează în Axa I – „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” și are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole și forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăților în vederea creșterii competitivității sectorului agricol și forestier.

Această măsură de finanțare este împărțită în două submăsuri pentru care obiectivele specifice se detaliază mai jos, după cum urmează:

Submăsura 125 a „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii”

Obiective specifice

Creșterea eficienței activității agricole prin îmbunătățirea aprovizionării cu input-uri și o mai bună valorificare a produselor rezultate;

Diminuarea riscului și incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenței fenomenelor naturale (seceta, inundații, eroziunea solului, etc.);

Ameliorarea calității mediului și diminuarea surselor de poluare.

Obiective operaționale

Construirea și/ sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces și drumurile agricole de exploatație, lucrările de corectare a torenților, situate în fondul funciar agricol;

Modernizarea și/sau retehnologizarea sistemelor de irigații și a altor lucrări de îmbunătățiri funciare (drenaje, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, etc.).

Submăsura 125 b  „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea silviculturii”

Obiective specifice

Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivității sectorului forestier;

Diminuarea riscului incidenței fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.

Obiective operaționale

Construirea și/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, căi ferate forestiere și funiculare);

Lucrări de corectarea torenților în păduri.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 125 sunt:

Submăsura 125 a:

  • Unitățile administrativ-teritoriale  deținătoare de terenuri agricole și/sau de infrastructura de acces la exploatațiile agricole, prin reprezentanții lor legali;
  • Asociații de Dezvoltare Intercomunitara  (ADI) deținătoare de terenuri agricole și/ sau de infrastructura de acces la exploatațiile agricole;
  • Organizații/ federații de utilitate publică ale proprietarilor/ deținătorilor  de terenuri agricole.

Submăsura 125 b:

  • Proprietari/deținători (cu drept de administrare) privați de pădure, persoane fizice și juridice;
  • Asociații de proprietari/ deținători privați de pădure;
  • Unități administrativ-teritoriale deținătoare de pădure;
  • Asociații de Dezvoltare Intercomunitara  (ADI) deținătoare de pădure;
  • Administratorul fondului forestier de stat – Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, prin unitățile și filialele din structura sa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *