„Pentru o cât mai corectă înțelegere și interpretare a informaţiilor, precizăm că „neregula” reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile legale naționale și/ sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale și care prejudiciază bugetul general al Comunității Europene și/ sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum și bugetele din care provine cofinanțarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită. Această definire a termenului de neregulă se regăsește în art. 2 al Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/28.08.2003, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicat.

 

În schimb, termenul de „fraudă” reprezintă orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu obținerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum și/ sau din bugetele de cofinanțare aferente. Frauda este incriminată în Codul Penal, prin Legea nr. 78/ 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin alte legi speciale (OG 79/2003).

APDRP precizează că în ceea ce privește utilizarea frauduloasă a fondurilor, APDRP nu are atribuții privind încadrarea unor astfel de acțiuni în acte de natură penală. În cazul existenței unor suspiciuni de fraudă, la implementarea proiectelor finanțate cu fonduri europene nerambursabile, sunt sesizate organele abilitate de lege în acest sens: Curtea de Conturi, Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, Direcția Generală pentru Agricultură din cadrul Comisiei Europene – DG-AGRI.

Prin Programul SAPARD au fost acordate în perioada 2002 – 2006 fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea mediului rural în valoare totală de 1,27 miliarde de euro pentru 4.412 proiecte de investiții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *