(Text cu relevanţă pentru SEE) COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al…