Instalarea reprezintă inregistrarea pentru prima data cu o exploatatie de dimensiune între 15.000 euro si 50.000 euro – valoarea productiei standard, conform prevederilor legale (ex: in baza de date APIA prin LPIS și/sau sistemul de identificare al animalelor din cadrul ANSVSA).

Conditiile de acordare a primei de instalare

Sprijinul prin aceasta masura se acorda pentru instalarea tinerilor ca sefi de exploatatie si demararea unei activitati agricole. Sprijinul va fi acordat sub forma de prima (forfetara), pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri pentru a facilita tanarului fermier inceperea activitatilor agricole.

Sprijinul se acordă pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza in cadrul legislativ national. Toate cheltuielile si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.

Conditii de eligibilitate
– Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
– Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 15.000 si 50.000 euro (valoare Productie Standard);
– Solicitantul detine sau dobandeaste compețente sau calificari profesionale specifice pana la finalizarea proiectului;
– Solicitantul prezinta un Plan de Afaceri pe care il va implementa conform cerintelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR;
– Solicitantul are domiciliul stabil in unitatea administrativ teritoriala pe teritoriul unde se afla exploatatia;
– Solicitantul va deveni fermier activ in condițiile prevazute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR;
– Solicitantul lucreaza efectiv in agricultura si nu detine concomitent un alt loc de munca in afara unitatii teritorial-administrative in care este situata exploatatia, sau zonei limitrofe;
– Solicitantul demonstreaza, inaintea celei de-a doua transe de plata, imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiei, prin productia proprie comercializata in procent de minim de 30 % din valoarea primei transe de plata.

Planul de Afaceri trebuie sa prevada cresterea exploatatiei proportional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.

Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani. Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 60.000 Euro
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:
70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finantare;
– 30% din cuantumul maxim al sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare
.

Acordarea celei de-a doua transe este condiționata de indeplinirea implementarii corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. In cazul nerespectarii planului de afaceri, se recupereaza prima transa, proportional in raport cu obiectivele realizate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *