Cinci noi cooperative au fost primite în Uniunea Cooperativelor sin Sectorul Vegetal. în cadrul afunării Adunării Generale a Uniunii care a avut loc în data de 8 iunie.

Nou-primiții cresc suprafața exploatată de uniune cu 20%. Aceștia au o cifră de afaceri însumată de peste 150 milioane de lei.

Cooperativele agricole reunite în Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (U.N.C.S.V.) însumează peste 350 de persoane juridice și fizice. Membrii afiliați în cooperativele agricole din uniune exploatează suprafețe între 10 ha și 3.400 ha.

„Cooperativele agricole autentice nu sunt o alternativă, ci singura cale optimă de reducere semnificativă a riscurilor principale la care sunt expuși agricultorii individuali, indiferent de mărimea lor. Rolul cooperativelor este să ajute la optimizarea costurilor membrilor și să aducă valoare adăugată produselor prin investiții în comun. Cooperativele agricole performante trebuie să răspundă nevoilor majorității membrilor, scopului pentru care au fost create și să combine negocierea cu mutualizarea, standardizarea și optimizarea” se arată într-un comunicat al uniunii.

Cooperativele participante au făcut schimb de experiență, au dezbătut problemele cu care se confruntă, atât în desfășurarea și eficientizarea activității cooperativelor. cât și a exploatațiilor unde își desfășoară activitatea, a proiectelor legislative care îi impactează. de asemenea a fost trasată direcția pe care o va urma uniunea și au fost reactualizate obiectivele U.N.C.S.V..

Misiunea de bază a U.N.C.S.V. este încurajarea fenomenului dezvoltării și eficientizării activității fermierilor prin cooperativele agricole românești.

Principalele 5 urgențe în acest moment sunt:

§ susținerea în comisiile de specialitate din Parlament și în plen a unor propuneri echitabile de îmbunătățire a legii înstrăinării terenurilor extravilane;

§ elaborarea și susținerea în fața autorităților a propunerilor constructive pentru eficientizarea activității și capitalizarea cooperativelor, în interesul tuturor membrilor pentru îmbunătățirea proiectelor legislative privind legea cooperativelor agricole;

§ promovarea si validarea facilităților fiscale pentru cooperativele agricole și membrii acestora;

§ remedierea problemelor legislative privind circulația tractoarelor, combinelor și autopropulsatelor pe drumurile publice;

§ clarificarea complexităților privind cadastrul agricol și tranzacțiile cu terenuri agricole;

,,Cooperativele agricole nu reușesc să-și apere interesele în mod individual. Am considerat că este necesar să trecem la următorul nivel, acela de a forma și consolida o uniune de ramură pe sectorul vegetal care să aibă o implicare activă în realizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea, eficientizarea și capitalizarea cooperativelor pentru a aduce valoare adăugată produselor agricole ale fermierilor membri, a declarat Nicolae Sofone, ăreședinte UNCSV,,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *