El a precizat că documentul adoptat joi în Colegiul comisarilor este o comunicare a Comisiei privind viitorul PAC, un instrument de orientare pe care Comisia îl propune în general în preambulul unor reforme importante pentru a da posibilitatea unei consultări publice în vederea pregătirii pachetului legislativ.

„România, ca al şaptelea stat membru, va avea un rol de jucat şi eu sper să ştie să îşi joace cartea pentru că România face parte dintr-un club mai larg cu care CE va negocia”, a spus Cioloş. Comisarul a subliniat că reforma PAC va dura cel puțin doi ani de acum înainte.

Potrivit unui comunicat al C E, reforma PAC schițează trei opțiuni sunt: ajustarea celor mai presante deficienţe ale PAC, prin schimbări treptate, transformarea PAC într‑o politică mai ecologică, mai echitabilă, mai eficientă şi mai eficace, precum şi renunţarea la ajutorul pentru venit şi la măsurile de piaţă şi concentrarea asupra obiectivelor referitoare la mediu şi la schimbările climatice.

În cazul tuturor celor trei opţiuni, Comisia prevede menţinerea sistemului actual format din doi piloni: un prim pilon, care cuprinde plăţi directe şi măsuri de piaţă şi în cazul căruia normele sunt definite clar la nivelul UE, şi un al doilea pilon, care cuprinde măsuri de dezvoltare rurală multianuale şi în cazul căruia se stabileşte un cadru de opţiuni la nivelul UE. Deciziile finale privind schemele sunt luate de statele membre sau de regiuni în cadrul unei gestiuni comune. Un alt element comun al celor trei opţiuni este ideea că viitorul sistem de plăţi directe nu poate să se bazeze pe perioade istorice de referinţă, ci ar trebui să fie legat de criterii obiective.

„Actualul sistem prevede norme diferite pentru UE‑15 şi UE‑12, situaţie care nu poate continua după 2013”, a precizat joi comisarul Cioloş, care a adăugat că sunt necesare criterii mai obiective pentru alocările destinate dezvoltării rurale.

Cele trei opţiuni au fost schiţate pentru a face faţă unor provocări majore legate de plăţile directe, măsurile de piaţă şi dezvoltarea rurală. În privinţa plăţilor directe, comunicatul menționează importanţa redistribuirii, reproiectării şi orientării mai exacte a sprijinului pe baza unor criterii obiective şi echitabile, uşor de înţeles de către contribuabili. Aceste criterii ar trebui să fie atât economice (să ţină cont de elementul „ajutor pentru venit” al plăţilor directe), cât şi de mediu (să reflecte bunurile publice furnizate de agricultori), sprijinul fiind mai bine orientat spre agricultorii activi.

„Ar trebui organizată o distribuire mai echitabilă a fondurilor, într‑un mod mai fezabil din punct de vedere economic şi politic, cu o perioadă de tranziţie, pentru a se evita o perturbare majoră”, se arată în comunicatul CE.

O abordare ar fi aceea de a prevedea plata unui ajutor pentru venitul de bază (care ar putea fi uniform într‑o regiune – dar nu o sumă forfetară în întreaga UE – pe baza unor criterii noi şi cu un anumit plafon), plus o plată obligatorie de mediu pentru acţiuni suplimentare (anual), care depăşesc normele de bază referitoare la ecocondiţionalitate (precum învelişul vegetal, rotaţia culturilor, păşunile permanente sau scoaterea terenurilor din circuitul agricol în scop ecologic), plus o plată pentru compensarea constrângerilor naturale specifice (definite la nivelul UE) şi care să completeze sumele plătite prin intermediul măsurilor de dezvoltare rurală). De asemenea, mai este prevăzută o opţiune de plată „cuplată” limitată, pentru tipuri de agricultură deosebit de sensibile, asemănătoare opţiunii actuale introduse în bilanţul de sănătate al PAC.

În privinţa măsurilor de piaţă, precum intervenţiile publice şi ajutoarele pentru depozitarea privată, ar putea fi puse în aplicare măsuri de raţionalizare şi simplificare şi ar putea fi introduse elemente noi care să vizeze îmbunătăţirea funcţionării lanţului alimentar.

Legat de politica de dezvoltare rurală, pentru mai multă eficacitate, se vehiculează ideea trecerii la o abordare mai clar orientată spre rezultate, cu obiective cuantificate. Totodată, comunicarea arată că un nou element al viitoarei politici de dezvoltare rurală ar trebui să fie setul de instrumente pentru gestionarea riscurilor, pentru a face faţă mai eficient incertitudinilor legate de venituri şi volatilitatea pieţei.

Statele membre ar trebui să dispună de diverse opţiuni de gestionare a riscurilor legate de producţie şi de venituri, variind de la un nou instrument de stabilizare a veniturilor compatibil cu OMC şi până la sprijinul sporit pentru instrumentele de asigurare şi fondurile mutuale. Ca şi în cazul plăţilor directe, ar trebui să se facă o nouă alocare a fondurilor, pe baza unor criterii obiective, evitând renunţarea prea bruscă la sistemul actual.

„Este important ca PAC să devină mai ecologică, mai echitabilă, mai eficientă şi mai eficace. PAC nu este doar pentru agricultori, este pentru toţi cetăţenii UE – în calitate de consumatori şi contribuabili. Prin urmare, este important să elaborăm politica în aşa fel încât să fie mai uşor de înţeles de către publicul general şi să prezinte clar beneficiile publice pe care le oferă agricultorii societăţii în ansamblul ei. Agricultura europeană trebuie să fie competitivă nu doar din punct de vedere economic, ci şi din punctul de vedere al mediului”, a declarat comisarul Cioloş.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *