Crescătorii de vaci din zonele defavorizate pot depune cererile pentru sprijinul acordat prin FEGA până pe 31 august
PDF Email
Scris de agro-consultanta.ro
Miercuri, 04 August 2010 11:45
Domenii - Zootehnie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că termenul de depunere a cererilor pentru ajutorul acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) producătorilor de lapte de vacă din zone defavorizate este 31 august 2010.

Potrivit HG 755/2010, de acest acest ajutor specific pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008. Persoanele fizice neautorizate, potrivit actului normativ menționat anterior, pot depune cererea, cu obligația să se autorizeze și să depună copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului până la data de 25.10.2010.

 

 

Solicitanții trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploatații la Centrele Județene ale APIA pe a căror rază teritorială se află exploatația.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar producătorii de lapte trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Astfel, beneficiarii trebuie să dețină cotă de lapte pentru livrări și/sau vânzări directe, iar efectivul de vaci de lapte pentru care solicită ajutor financiar să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor. Totodată, efectivul pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menținut în exploatație pe perioada derulării schemei. Precizăm că exploatațiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate stabilite prin Anexa 4A din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între 2 și maximum 15 capete vaci de lapte.

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 100 euro/cap de vacă și se calculează după finalizarea verificărilor, prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro, aferent acestei forme de sprijin.

Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalități/sancțiuni multianuale.

Ultima actualizare în Miercuri, 01 Septembrie 2010 10:12